Giảng dạy chỉ tồn tại trong lớp học, nhưng giáo dục tiếp diễn suốt đời nguời "

Ngày 28 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Văn phòng

Cập nhật lúc : 16:02 24/10/2014  

Kế hoạch tuần học thứ 2
( Tuần 35 năm 2014, từ 25/08/2014 đến 31/08/2014 )

- Chào cờ đầu tuần

- Họp giao ban tổ văn phòng

- Thư viện;Phục vụ bạn đọc

               Chuẩn bị Hội nghị phụ huynh đầu năm

- Kế toán; Chuyển tiền sinh hoạt trong tháng

               Tập huấn kế toán

- Thiết bỊ;Kiểm tra phòng máy

               Sắp xếp các phòng chức năng

- Văn thư; Nắm số lượng học sinh để BGH duyệt kế hoạch

- Y tế; Lên dự trù mua thuốc đầu năm

              

Các tin khác