Sự chửi rủa có thể giết chết một mối tình, nhưng sự câm lặng lại không làm tiêu tan nó được "

Ngày 17 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Văn phòng

Cập nhật lúc : 09:11 02/04/2019  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 13 năm 2019, từ 25/03/2019 đến 31/03/2019 )

- Đưa học sinh tam quan dã ngoại tại Tỉnh Quảng Trị ( Ngạc ANh - Hiệp )

- Cập nhật công văn đi đến trên cổng thông tin.

- Rà saots hồ sơ các bộ.

- Chuẩn bị máy, tivi để tổ lý- Sinh- Công nghệ tổ chức ngoại khioas đố vui để học .

- Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ thư viên.

- Phân công , quản lý lao động

- Tăng cường kieermr tra vệ sinh các lớp.

- Đối chiếu chứng từ- tiền gửi.

- Quyết toán các khoản thu chi hoạt động tháng 3

Các tin khác