Bóng đen trong tâm hồn phải dùng kiến thức để đuổi đi''

Ngày 09 tháng 03 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Văn phòng

Cập nhật lúc : 10:28 29/01/2015  

Kế hoạch tuần học thứ 24
( Tuần 5 năm 2015, từ 26/01/2015 đến 01/02/2015 )

- Chào cờ đầu tuần

- Họp giao ban tổ văn phòng

- Lên kế hoạch làm việc

- Phục vụ bạn đọc

- Rà soát lại hồ sơ kiểm định chất lượng

- Kiểm tra vệ sinh toàn trường

- Họp phụ huynh giữa học kỳ 1

- Đưa học sinh di coi thi học sinh giỏi huyện( Cô Kim Ánh, Thầy Huy)

- Đi kho bạc rút tiền cô N. Anh

- Các thành viên trong tổ trực chính

- Vệ sinh phòng làm việc

Các tin khác