Ngủ dậy muộn thi phí mất cả ngày, ở tuổi thanh niên mà không học tập thì phí mất cả cuộc đời "

Ngày 28 tháng 02 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Văn phòng

Cập nhật lúc : 10:51 12/01/2021  

Kế hoạch tuần học thứ 18
( Tuần 2 năm 2021, từ 11/01/2021 đến 17/01/2021 )

1. Thư viện:

 - Cập nhật mượn trả sách trên cổng TT

 - Làm sổ bạn đọc

2. Thiết bị: 

 - Theo dõi mượn trả thiết bị

 -  Săp xếp, vệ inh thiết bị

3. Kế toán:

 - làm và đối chiếu năm 2021

 - Làm báo cáo NĐ 43 và báo cáo chênh lệch lương

 - Bổ sung quy chế CTNB cho PTC

- Ký bảng đăng ký biên chế quỹ lương 2021 (phòng nội vụ)

4. Văn thư:

 - Cập nhật công văn đi, đến

 - Làm KH phát triển giáo dục đến năm 2023

5. Y tế: 

- Phân công, theo dõi lao động.

 - Theo dõi sức khỏe học sinh.

Các tin khác