Giảng dạy chỉ tồn tại trong lớp học, nhưng giáo dục tiếp diễn suốt đời nguời "

Ngày 13 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Văn phòng

Cập nhật lúc : 15:27 18/11/2019  

Kế hoạch tuần học thứ 14
( Tuần 47 năm 2019, từ 18/11/2019 đến 24/11/2019 )

 KẾ HOẠCH TỔ VĂN PHÒNG TUẦN 14.

- Họp giao ban tổ văn phòng.

- Lê kế hoạch trên cổng thông tin kịp thời.

- Tham dự tọa đàm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.

- Tổng hợp phiếu đánh giá công chức, viên chức quý 2, quý 3.

- Nắm số lượng báo cáo tháng 11 choPGD.

- Đăng ký mua 02 quyển sách theo công văn.

- Chuẩn bị TBDH cho giáo viên.

- Kết hợp giáo viên tổ Lý- C Nghệ -Sinh hóa sắp xếp TBDH phòng bộ môn.

- Phục vụ bạn đọc, thống kê,cập nhật giáo viên và học sinh mượn trả sách.

- Nhận tiền trợ chi phí học tập tại PGD sáng  ngày 19/11.

- Chuyển tiền hỗ trợ 20/11 cho CBGV-NV.

- Tổng hợp và nộp danh sách CBGV-Nv nâng lương 6 tháng cuối năm 2019 cho PGD

- Phân công,quản lý lao động.

-Tổng vệ sinh môi trường ( HS khối 9).

- Tiếp tục cân đo tính chỉ số BMI cho học sinh

Các tin khác