Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Ngày 29 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Văn phòng

Cập nhật lúc : 08:29 29/10/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 10
( Tuần 43 năm 2018, từ 22/10/2018 đến 28/10/2018 )

KẾ HOẠCH TỔ VĂN PHÒNG TUẦN 10 NĂM 2018

- Họp giao ban tổ văn phòng - Hội ý BGH

- Làm và kiểm tra hồ sơ phổ cập 24/10

- Trang hoàng và chuẩn bị máy tổ chức ngoại khóa ATGT.

- Ngoại khóa ATGT 25/10.

- Chuẩn bị TBDH cho giáo viên

- Kết hợp với giáo viên tổ Lý- Hóa- Sinh - Công nghệ sắp xếp TBDH mới bổ sung tại phòng hóa. 26/10

- Phân công quản lý lao động.

- Phục vụ bạn đọc, tiếp tục in và dán mã gáy sách.

- làm hồ sơ thanh toán các khoản gnhieemj thu công trình.

Các tin khác