Ảnh hưởng của người thầy là vĩnh cửu. Ta không thể biết được khi nào thì ảnh hưởng ấy dừng "

Ngày 22 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Văn phòng

Cập nhật lúc : 08:29 29/10/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 10
( Tuần 43 năm 2018, từ 22/10/2018 đến 28/10/2018 )

KẾ HOẠCH TỔ VĂN PHÒNG TUẦN 10 NĂM 2018

- Họp giao ban tổ văn phòng - Hội ý BGH

- Làm và kiểm tra hồ sơ phổ cập 24/10

- Trang hoàng và chuẩn bị máy tổ chức ngoại khóa ATGT.

- Ngoại khóa ATGT 25/10.

- Chuẩn bị TBDH cho giáo viên

- Kết hợp với giáo viên tổ Lý- Hóa- Sinh - Công nghệ sắp xếp TBDH mới bổ sung tại phòng hóa. 26/10

- Phân công quản lý lao động.

- Phục vụ bạn đọc, tiếp tục in và dán mã gáy sách.

- làm hồ sơ thanh toán các khoản gnhieemj thu công trình.

Các tin khác