Việc học giống như đi thuyền ngược nước, không tiến lên ắt phải lùi''

Ngày 14 tháng 11 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Văn phòng

Cập nhật lúc : 15:05 03/10/2016  

Kế hoạch tuần học thứ 5
( Tuần 38 năm 2016, từ 19/09/2016 đến 25/09/2016 )
kế hoạch tuần 5.

-Lập danh sách đăng ký thi đua nộp PGD.

-Cập nhật phiếu điều tra công tác phổ cập.

- Nhập dữ liệu phần mềm thư viện

- Kiểm tra phòng máy phòng tin học báo cáo BGH để có kế hoạch sửa chữa

- Kế toán lập hồ sơ thanh lý tài sản

- Quyết toán thu chi sau hội nghị CBCC.

- Phân công lao động , tham gia tập huấn công tác Y tế.

Các tin khác