Trong cách học, phải lấy tự học làm cốt''

Ngày 26 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Văn phòng

Cập nhật lúc : 15:33 24/02/2014  

Kế hoạch tuần học thứ 28
( Tuần 8 năm 2014, từ 17/02/2014 đến 23/02/2014 )
kế hoạch tổ

- Báo cáo số lượng tháng 02

- Phát và thu hồ sơ cán bộ

- Tập huấn thống kê HT  và KT

- Lập hồ sơ thanh lý tài sản

- Lên kế hoạch sắp xếp phòng thiết bị

- Quản lý các loại báo

- Quản lý nề nếp học sinh

- Đối chiếu kho bạc

- Làm dự toán năm 2014

Các tin khác