In trang

Kế hoạch của Tổ Văn phòng Tuần 1 Năm 2018
(tuần 1 năm 2018, từ 01/01/2018 đến 07/01/2018)

KẾ HOẠCH TỔ VĂN PHÒNG TUẦN 20

- Họp tổ văn phòng- Họp hội đồng

- Nghỉ tết dương lịch.

- Phục vụ thi học kỳ 1

- Tổng hợp và in báo cáo kiểm kê.

- Nhập sách mới 

- Vệ sinh các tủ sách chuẩn bị cho GV mượn HKII

- Đi kho bạc nộp và rút tiền

- Phân công quản lý lao động