In trang

Kế hoạch của Tổ Văn phòng Tuần 16 Năm 2015
(tuần 16 năm 2015, từ 13/04/2015 đến 19/04/2015)

- Chào cờ đầu tuần

- Họp giao ban tổ văn phòng

- Lên kế hoạch làm việc

- Họp hội đồng sư phạm

- TV làm phần mềm thư viện

- Phục vụ bạn đọc

- Đối chiếu chứng từ với kế toán

- Kiểm tra vệ sinh toàn trường

- Làm hồ sơ và các chế độ cho GV

- Chuyển lương tháng 4

- Các thành viên trong tổ trực chính