In trang

Kế hoạch của Tổ Văn phòng Tuần 38 Năm 2013
(tuần 38 năm 2013, từ 16/09/2013 đến 22/09/2013)

- Họp giao ban tổ văn phòng

- Dự hội nghị CBCC

- Học nghị quyết TW

- Gửi thông báo đổi tên trường cho các đơn vị giao dịch

- Nghiệm thu phòng tin học

-Tổng hợp thi đua nộp BGH

- Lên kế hoạch lao động,theo dõi vệ sinh