In trang

Kế hoạch của Tổ Văn phòng Tuần 41 Năm 2015
(tuần 41 năm 2015, từ 05/10/2015 đến 11/10/2015)

1. Văn thư:

- Thu hồ sơ cán bộ công chức, viên chức chuyển BGH ký duyệt

- Cập nhật phiếu điều tra phổ cập 2 thôn: Thanh Hà, Tây Thành

2. Thư viện.

-  Kết hợp TPT Đội Triển khai tuần lễ học tập suốt đời

- Giới thiệu sách chr đề tháng 10.

3. Thiết bị:

- Kiểm tra máy tính phòng tin học

- Tham mưu với BGH xây dựng bảng nội quy các phòng bộ môn.

- Chuẩn bị TBDH cho giáo viên- Sắp xếp TBDH phòng hóa

4. Kế toán:

- Làm lương tháng 10

- Tổng hợp danh sách học sinh thuộc hộ nghè, cận nghèo

- Học lớp kế toán trưởng tại PGD

5. Y tế:

- Triển khai kế hoạch phòng chống sốt xuất huyết

- Chuẩn bị hồ sơ khám sức khỏe khối 6.

- Thu bảo hiểm tai nạn học sinh đợt 1