In trang

Kế hoạch của Tổ Văn phòng Tuần 15 Năm 2020
(tuần 15 năm 2020, từ 06/04/2020 đến 12/04/2020)

Tiếp tục trực phòng dịch theo lịch phân công của BGH

Kế toán làm lương, phụ cấp tháng 04.2020

Làm hồ sơ KĐCL.