In trang

Kế hoạch của Tổ Văn phòng Tuần 46 Năm 2015
(tuần 46 năm 2015, từ 09/11/2015 đến 15/11/2015)
KẾ HOẠCH TỔ VĂN PHÒNG TUẦN 13

1. Văn thư:

- Tiếp tục làm phổ cập

2. Thư viện:

- Tiếp tục nhập phần mề thư viện

- Giới thiệu sách theo chủ đề " Tôn sư trọng đạo" 20-11.

- Thu các khoản.

- Phục vụ bạn đọc

3. Thiết bị

- Đối chiếu, kiểm tra TBDH mới mua bổ sung do công ty Hàn thuyên chuyển về.

- Đôn đóc, nhắc nhở công ty TT trẻ bảo trì máy phòng vật lý- công nghệ và các phòng bộ môn

- Chuẩn bị TBDH cho giáo viên tham gia dự thi GV dạy giỏi cấp trường năm 2015.

- Sắp xếp giá treo tranh ảnh.

4. kế toán:

- Cân đối học phí- học phí học nghề nộp phòng tài chính.

- làm dự toán thu chi ngân sách năm 2016.

- Làm hồ sơ thai sản cho cô Hường.

- Chuyển tiền điện, nước.

5. Y tế:

- Nộp bảo hiểm tai nạn cho giáo viên và học sinh.

- lên kế hoạch ngoại khóa hưởng ứng ngày môi trương

- Tăng cường kiểm tra vệ sinh