In trang

Kế hoạch của Tổ Văn phòng Tuần 44 Năm 2019
(tuần 44 năm 2019, từ 28/10/2019 đến 03/11/2019)

KẾ HOẠCH TỔ VĂN PHÒNG TUẦN 11

- Họp giao ban tổ văn phòng

- Hội ý với BGH đầu tuần.

- Làm hồ sơ phổ câp và kiểm tra phổ cập ngày 30/10 tại PGD.

- Cập nhật công văn đi đến

- Chuẩn bị TBDH cho giáo viên

- Kiểm tra máy để giáo viên dạy thao giảng chuyên đề cum (31/10)

- Tổng hợp việc sử dụng TBDH của giáo viên tháng 10.

- Tham gia hoạt động bóng đá học sinh.

- Hoàn chỉnh hồ sơ thư viện chuẩn.

- Phục vụ bạn đọc

- Cập nhật giáo viên và học sinh mượn trả sách trên cổng thông tin.

- Chuyển tiền điện nước

- Lập danh sách hỗ trợ chi phí học tập học kỳ 1- 2019

- Đối chiếu tiền gửi kho bạc.

- Phân công và quản lý lao động.

- Cân đo, tính chỉ số BMI cho học sinh.