In trang

Kế hoạch của Tổ Văn phòng Tuần 49 Năm 2015
(tuần 49 năm 2015, từ 30/11/2015 đến 06/12/2015)
KẾ HOẠCH TỔ VĂN PHÒNG TUẦN 16

1. Văn thư;

- Hoàn chỉnh hồ sơ phổ cập nộp PGD.

2. Thư viện.

- Nhắc  nhở, đôn đóc thu các khoản.

- Tiếp tục nhập phần mềm thu viện

- Viết biên lai, đối chiếu chúng từ với kế toán.

3.Thiết bị.

- Làm báo cáo công tác TBDH tháng 11 nộp BGH 

- Chuẩn bị TBDH cho giáo viên.

- Tiếp tục đóng nẹp tranh ảnh.

4. Y tế.

- kiểm tra vệ sinh

- Triển khai kế hoạch hưởng ứng chiến dịch làm cho TG sạch hơn.

5. Kế toán.