Hỏi một câu chỉ dốt chốc lát. Nhưng không hỏi sẽ dốt nát cả đời ''

Ngày 22 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Đặng Thị Hiền

Cập nhật lúc : 09:27 03/03/2015  

Kế hoạch tuần học thứ 28
( Tuần 9 năm 2015, từ 23/02/2015 đến 01/03/2015 )

- Họp tổ văn phòng, lên kế hoạch tuần.

- Nhắc nhở,chấm điểm  vệ sinh các lớp hằng ngày.

- Ngày 26/02/2015 dự lễ kỷ niệm 60 năm ngày thầy thuốc Việt Nam tại huyện.

Các tin khác