Bạn đứng thứ mấy trong lớp không quan trọng nhưng phải thể hiện được đẳng cấp khi bước ra xã hội "

Ngày 23 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Đặng Thị Hiền

Cập nhật lúc : 10:41 31/01/2020  

Kế hoạch tuần học thứ 23
( Tuần 4 năm 2020, từ 20/01/2020 đến 26/01/2020 )

- Họp tổ văn phòng.

- Tổng vệ sinh môi trường.

- Nghỉ tết âm lịch

Thứ 2,ngày 20/01/2020

- Lớp 9/4 (Lúc 13h30h)

- Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

- Dụng cụ: Chổi

Thứ 3,ngày 21/01/2020

(Buổi chiều lúc 13h30)

- Lớp 6/1, 6/2,6/3

- Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

- Dụng cụ: Chổi

Các tin khác