Trọng thầy mới được làm thầy ''

Ngày 22 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Đặng Thị Hiền

Cập nhật lúc : 12:39 23/03/2017  

Kế hoạch tuần học thứ 30
( Tuần 11 năm 2017, từ 13/03/2017 đến 19/03/2017 )

- Họp giao ban tổ văn phòng, lên kế hoạch tuần.

- Lên kế hoạch và quản lý lao động lớp 9/2, 9/4, 8/4, 9/3.

- Tuyên truyền  kiến thức bệnh phòng chống bệnh thủy đậu.

-  Lập kế hoạch tuyên truyền bệnh Tay - Chân - Miệng.

- Lập danh sách học sinh nữ trong độ tuổi tiêm uốn ván gửi trạm y tế xã Quảng Thành.

Các tin khác