Nếu không có người bạn tốt thì ta khó mà biết được những sai lầm của bản thân "

Ngày 23 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Đặng Thị Hiền

Cập nhật lúc : 13:00 02/11/2015  

Kế hoạch tuần học thứ 11
( Tuần 44 năm 2015, từ 26/10/2015 đến 01/11/2015 )

- Chào cờ, họp giao ban tổ văn phòng, lên kế hoạch tuần.

- Theo dỏi lao động, nhắc nhở, chấm điểm vệ sinh các lớp hằng ngày

- Làm báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sơ cứu ban đầu nộp PGD.

- Làm báo cáo hoạt động 6 tháng y tế trường học nộp trạm y tế Xã Quảng Thành.

- Lên kế hoạch tháng 11/2015

Các tin khác