Học mà không bao giờ cảm thấy đủ, là sự khôn ngoan. Dạy mà không bao giờ cảm thấy mệt mỏi, đó là tình yêu thương "

Ngày 22 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Đặng Thị Hiền

Cập nhật lúc : 10:36 31/01/2020  

Kế hoạch tuần học thứ 18
( Tuần 51 năm 2019, từ 16/12/2019 đến 22/12/2019 )

- Họp tổ văn phòng.

- Phân công lao động, theo dõi lao động.

- Kiểm tra vệ sinh các lớp, kiểm tra vệ sinh môi trường.

- Nhập phần mềm BHYT học sinh không thuộc xã bãi ngan.

- Tham gia hoạt động ngày 22/12 của CĐ Trường.

- Sơ cấp cứu và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh khi xảy ra tai nạn, ốm đau đột xuất.

. Kế Hoạch Lao Động Tuần 18: (Từ ngày 16/12 đến 20/12/2019)

Thứ 2, ngày 16/12/2019

- Lớp 9/4 (Lúc 13h30)

- Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

- Dụng cụ: Chổi

Thứ 3, ngày 17/12/2019

- Lớp 6/3 (Lúc 13h30)

- Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

- Dụng cụ: Chổi

Thứ 4, ngày 18/12/2019

- Lớp 7/4(Lúc 7h30)

- Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

- Dụng cụ: Chổi.

Thứ 5, ngày 19/12/2019

- Lớp 7/4 (Lúc 7h30)

- Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

- Dụng cụ: Chổi

Thứ 6,ngày 20/12/2019

- Lớp 8/1 (Lúc 7h30)

- Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

- Dụng cụ: Chổi

Các tin khác