Dạy học là nghề đào tạo nên mọi nghề khác''

Ngày 18 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Đặng Thị Hiền

Cập nhật lúc : 09:07 15/10/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 8
( Tuần 41 năm 2018, từ 08/10/2018 đến 14/10/2018 )

- Họp tổ văn phòng.

- Tổng hợp  mã số thẻ BHYT học sinh năm 2018 nộp BHXH

- Tham gia ngoại khóa ATGT.

- Đoàn y tế về khảo sát chương trình bệnh Phòng.

- Kế hoạch lao động tuần 8:

 Thứ 2,ngày 08/10/2018:

            - Lớp 6/1 (Lúc 13h30)

                         +  Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

                         +  Dụng cụ: Chổi (mỗi tổ phân đem theo 1 cái bao)

 Thứ 3,ngày 09/10/2018:

            - Lớp 8/4, 9/1 (Lúc 7h30, 13h30)

                         +  Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

                         +  Dụng cụ: Chổi (mỗi tổ phân đem theo 1 cái bao)

Thứ 4,ngày 10/10/2018:

- Lớp 6/4, 7/4 (Lúc 7h30, 13h30)

                         +  Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

                         +  Dụng cụ: Chổi (mỗi tổ phân đem theo 1 cái bao)

Thứ 5,ngày 11/10/2018:

- Lớp 6/2 (Lúc 7h15)

                         +  Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

                         +  Dụng cụ: Chổi (mỗi tổ phân đem theo 1 cái bao)

Thứ 6,ngày 12/10/2018:

- Lớp 8/1 (Lúc 7h30)

                          +  Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

                          +  Dụng cụ: Chổi (mỗi tổ phân đem theo 1 cái bao)

Các tin khác