Nhà trường phải luôn luôn có chủ trương tạo cho học trò một cá tính cân đối chớ không nên biến chúng thành một nhà chuyên môn "

Ngày 17 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Đặng Thị Hiền

Cập nhật lúc : 16:40 13/11/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 13
( Tuần 46 năm 2018, từ 12/11/2018 đến 18/11/2018 )

- Họp tổ văn phòng.

- Thanh lý hợp đồng khám sức khỏe học sinh khối 6.

- Thông thu tiền BHYT học sinh không thuộc xã bãi ngang.

- Tính chỉ số BMI, vào sô theo dỏi sức khỏe học sinh khối 6.

- Tuyên truyền kiến thức phòng chống HIV/AIDS.

- Kế hoạch lao động tuần 13:

 Thứ 2,ngày 12/11/2018:

   - Lớp 9/3 (Lúc 13h30)

                         +  Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

                         +  Dụng cụ: Chổi (mỗi tổ phân đem theo 1 cái bao)

 Thứ 3,ngày 13/11/2018:

            - Lớp 8/1(Lúc 7h30)

                         +  Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

                         +  Dụng cụ: Chổi (mỗi tổ phân đem theo 1 cái bao)

Thứ 4,ngày 14/11/2018:

- Lớp 7/4 (Lúc 7h30)

                         +  Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

                         +  Dụng cụ: Chổi (mỗi tổ phân đem theo 1 cái bao)

Thứ 6,ngày 16/11/2018:

- Lớp 7/3 (Lúc 7h30)

                          +  Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

                          +  Dụng cụ: Chổi (mỗi tổ phân đem theo 1 cái bao)

Các tin khác