Không có việc gì quá dễ nhưng nó sẽ trở thành quá khó nếu bạn phải làm nó một cách miễn cưỡng "

Ngày 22 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Đặng Thị Hiền

Cập nhật lúc : 08:29 06/03/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 26
( Tuần 7 năm 2018, từ 12/02/2018 đến 18/02/2018 )

 - Họp tổ văn phòng.

- Tuyên truyền phòng chống tội phạm, ma túy.

- Tổng vệ sinh môi trường, các phòng học, phòng chức năng trước khi nghỉ tết âm lịch.

   Thứ 2,ngày 12/02/2018:  - Lớp 6/4, 8/4 (Lúc 13h30)

                     + Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

                     + Dụng cụ: Chổi (mỗi tổ phân đem theo 1 cái bao)

      Thứ 3,ngày 13/02/2018:- Lớp 6/1, 8/2  (Lúc 7h30)

                     +  Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

                     +  Dụng cụ: Chổi (mỗi tổ phân đem theo 1 cái bao)

- Nghỉ tết âm lịch.

Các tin khác