Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Ngày 16 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Đặng Thị Hiền

Cập nhật lúc : 08:29 06/03/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 26
( Tuần 7 năm 2018, từ 12/02/2018 đến 18/02/2018 )

 - Họp tổ văn phòng.

- Tuyên truyền phòng chống tội phạm, ma túy.

- Tổng vệ sinh môi trường, các phòng học, phòng chức năng trước khi nghỉ tết âm lịch.

   Thứ 2,ngày 12/02/2018:  - Lớp 6/4, 8/4 (Lúc 13h30)

                     + Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

                     + Dụng cụ: Chổi (mỗi tổ phân đem theo 1 cái bao)

      Thứ 3,ngày 13/02/2018:- Lớp 6/1, 8/2  (Lúc 7h30)

                     +  Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

                     +  Dụng cụ: Chổi (mỗi tổ phân đem theo 1 cái bao)

- Nghỉ tết âm lịch.

Các tin khác