Học tập là một việc suốt đời ''

Ngày 19 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Đặng Thị Hiền

Cập nhật lúc : 09:57 04/11/2019  

Kế hoạch tuần học thứ 12
( Tuần 45 năm 2019, từ 04/11/2019 đến 10/11/2019 )

- Họp tổ văn phòng.

- Phân công lao động, theo dõi lao động.

- Tổng vệ sinh môi trường học sinh khối 9.

- Cân,đo tính chỉ số BMI học sinh.

- Nộp BHTN học sinh đợt 2.

- Tham gia hoạt động bóng đá học sinh khối 8,9 Chào mừng 20/11.

- Tham gia tập huấn Sức khỏe SSVTN- Bình đẳng giới tại Phòng GD&ĐT.

- Sơ cấp cứu và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh khi xảy ra tai nạn, ốm đau đột xuất.

Kế Hoạch Lao Động Tuần 12: (Từ ngày 04  đến 09/11/2019)

Thứ 2,ngày 04/11/2019

- Lớp 6/1 (Lúc 13h30)

- Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

- Dụng cụ: Chổi

Thứ 3,ngày 05/11/2019

(Lúc 13h30)

- Lớp 9/1: + Cắt cỏ bồn hoa trước cổng trường.

                 + Dụng cụ: Liềm, cuốc, bao.

- Lớp 9/2: + Cắt cỏ khu vực trước dãy 6 phòng học cũ với trước dãy ODA.

                 + Dụng cụ: Liềm, bao..

- Lớp 9/3: : + Cắt cỏ các bồn hoa cỏ đậu trước sân trường.

                  + Dụng cụ: Liềm, chổi, bao.

- Lớp 9/4: + Quét dọn vệ sinh toàn bộ khu vực sân trường.

                 +  Dụng cụ: Chổi, bao

Thứ 4,ngày 06/11/2019

- Lớp 6/2 (Lúc 13h30) (1 nửa lớp)

- Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

- Dụng cụ: Chổi

Thứ 5,ngày 07/11/2019

- Lớp 6/2 (Lúc 7h30) (1 nửa lớp)

- Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

- Dụng cụ: Chổi

Thứ 6,ngày 08/11/2019

- Lớp 8/2 (Lúc 7h30)

- Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

- Dụng cụ: Chổi

 

Các tin khác