Trọng thầy mới được làm thầy ''

Ngày 28 tháng 02 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Đặng Thị Hiền

Cập nhật lúc : 14:35 05/01/2021  

Kế hoạch tuần học thứ 8
( Tuần 44 năm 2020, từ 26/10/2020 đến 01/11/2020 )

- Họp tổ văn phòng, họp ban phòng chống bão.

- Dọn vệ sinh sau bão số 9.

Các tin khác