Bản thân nhà giáo dục cũng cần phải được giáo dục''

Ngày 22 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Đặng Thị Hiền

Cập nhật lúc : 10:21 31/10/2014  

Kế hoạch tuần học thứ 2
( Tuần 35 năm 2014, từ 25/08/2014 đến 31/08/2014 )

- Chào cờ, họp giao ban tổ văn phòng, lên kế hoạch tuần.

- Theo dỏi lao động, nhắc nhở,chấm điểm  vệ sinh các lớp hằng ngày

- Ngày 26/08/2014 đi mua bổ sung thuốc và dụng cụ y tế.

- Ngày 27/08/2014 làm việc với các công ty BHTN học sinh thanh toán chế độ ốm đau, tai nạn cho học sinh.

- Ngày 28/08/2014 hoạt động ngoại khóa:” Nân cao nhận thức môi trường, giảm thiểu rủi ro thiên tai”

- Ngày 29/08/2014 lập kế hoạch tuyên truyền tư vân công tác bảo hiểm học sinh.

- Ngày 31/08/2014: + Hội nghị phụ huynh đầu năm.

                                + Phối hợp với GVCN tuyên truyền tư vân công tác bảo hiểm học sinh cho phụ huynh học sinh trong buổi hội nghị.

Các tin khác