Bạn đứng thứ mấy trong lớp không quan trọng nhưng phải thể hiện được đẳng cấp khi bước ra xã hội "

Ngày 23 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Đặng Thị Hiền

Cập nhật lúc : 15:41 31/10/2016  

Kế hoạch tuần học thứ 48
( Tuần 43 năm 2016, từ 24/10/2016 đến 30/10/2016 )

- Họp giao ban tổ văn phòng, lên kế hoạch tuần.

- Lên kế hoạch và quản lý lao động.

- Làm sổ theo dỏi sức khỏe học sinh lớp 6/3, 6/4, 7/1.

- Lọc danh sách học sinh toàn trường có thẻ BHYT xã bãi ngang.

Các tin khác