Chúng ta có thể dạy dựa trên kinh nghiệm, nhưng chúng ta không thể dạy các bài học kinh nghiệm "

Ngày 22 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Đặng Thị Hiền

Cập nhật lúc : 12:52 15/03/2016  

Kế hoạch tuần học thứ 39
( Tuần 3 năm 2016, từ 18/01/2016 đến 24/01/2016 )

 - Chào cờ, họp giao ban tổ văn phòng, lên kế hoạch tuần.

- Theo dỏi lao động, nhắc nhở, vệ sinh các lớp hằng ngày.

- Lập kế hoạch tuyên truyền bệnh tiêu chảy.

- Đi nộp kết quả khám sàng lọc mắt học sinh tại TTYT học đường.

Các tin khác