Không có việc gì quá dễ nhưng nó sẽ trở thành quá khó nếu bạn phải làm nó một cách miễn cưỡng "

Ngày 22 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Đặng Thị Hiền

Cập nhật lúc : 08:23 19/02/2021  

Kế hoạch tuần học thứ 22
( Tuần 5 năm 2021, từ 01/02/2021 đến 07/02/2021 )

- Họp tổ văn phòng. Phân công lao động, theo dõi lao động.

- Theo dõi tình hình sức khỏe.

- Tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid-19.

- Nhận và phát thẻ BHYT học sinh đã điều chỉnh.

- Kế hoạch lao động tuần 22:

          Thứ 2,ngày 01/02/2021:   - Lớp 9/1 (Lúc 13h30)

                                                   + Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

                                                   + Dụng cụ: Chổi.

.         Thứ 3,ngày 02/02/2021: -  Lớp 8/1 (Lúc 7h30)

                                                   + Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

                                                   + Dụng cụ: Chổi

         Thứ 4,ngày 03/02/2021:  - Lớp 7/4 (Lúc 7h30) (Tổ 1,2)

                                                   + Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

                                                   + Dụng cụ: Chổi

          Thứ 5,ngày 04/02/2021:  - Lớp 7/4 (Lúc 7h30) (Tổ 3,4)

                                                   + Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

                                                   + Dụng cụ: Chổi

         Thứ 6,ngày 05/02/2021:  -  Lớp 8/2 (Lúc13h30)

                                                   + Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

                                                   + Dụng cụ: Chổi

                                                   + Dụng cụ: Chổi

Các tin khác