Học vấn không có quê hương, người học phải có tổ quốc ''

Ngày 24 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Đặng Thị Hiền

Cập nhật lúc : 10:00 25/11/2019  

Kế hoạch tuần học thứ 15
( Tuần 48 năm 2019, từ 25/11/2019 đến 01/12/2019 )

- Họp tổ văn phòng.

- Phân công lao động, theo dõi lao động.

- Tổng vệ sinh môi trường học sinh khối 8.

- Tham gia hoạt động bóng đá học sinh khối 8,9.

- Sơ cấp cứu và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh khi xảy ra tai nạn, ốm đau đột xuất.

. Kế Hoạch Lao Động Tuần 15: (Từ ngày 25/11 đến 30/11/2019)

Thứ 2,ngày 25/11/2019

- Lớp 9/3(Lúc 13h30)

- Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

- Dụng cụ: Chổi

Thứ 3,ngày 26/11/2019

- Lớp 7/1(Lúc 7h30)

- Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

- Dụng cụ: Chổi

Thứ 4,ngày 27/11/2019

(Lúc 7h30)

- Lớp 8/1: + Cắt cỏ trước cổng trường phía bên phải.

                 + Dụng cụ: Liềm, cuốc, bao.

- Lớp 8/2: + Cắt cỏ trước cổng trường phía bên trái.

                 + Dụng cụ: Liềm, cuốc, bao.

- Lớp 8/3: : + Cắt cỏ khu vực bên dãy 6 phòng học mới.                                                                                                                                                                                         + Dụng cụ: Liềm, chổi, bao.

- Lớp 8/4: + Quét dọn vệ sinh toàn bộ khu vực sân trường.

                 +  Dụng cụ: Chổi, bao.

Thứ 5,ngày 28/11/2019

- Lớp 7/2 (Lúc 7h30)

- Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

- Dụng cụ: Chổi

Thứ 6,ngày 29/11/2019

- Lớp 9/4 (Lúc 13h30)

- Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

- Dụng cụ: Chổi

Các tin khác