Việc học giống như đi thuyền ngược nước, không tiến lên ắt phải lùi''

Ngày 17 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Đặng Thị Hiền

Cập nhật lúc : 10:04 23/10/2017  

Kế hoạch tuần học thứ 9
( Tuần 43 năm 2017, từ 23/10/2017 đến 29/10/2017 )

- Họp tổ văn phòng.

- Tổng hợp danh sách học sinh nộp BHTN.

- Tuyên truyền phòng chống bệnh sốt xuất huyết, bệnh tay chân miệng, bệnh đau mắt đỏ.

- Tiến hành cân đo học sinh, tính chỉ số BMI.

- Kế hoạch lao động tuần 10:

Thứ 2,ngày 23/10/2017:  - Lớp 6/2 (Lúc 13h30)

                     + Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

                     + Dụng cụ: Chổi (mỗi tổ phân đem theo 1 cái bao)

Thứ 3,ngày  24/10/2017:- Lớp 8/1  (Lúc 7h30)

                     +  Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

                     +  Dụng cụ: Chổi (mỗi tổ phân đem theo 1 cái bao)

Thứ 4,ngày 25/10/2017: - Lớp7/4 (Lúc 7h30)

                      + Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

                      + Dụng cụ: Chổi (mỗi tổ phân đem theo 1 cái bao)

Thứ 6,ngày 27/10/2017: - Lớp 9/3 (Lúc 13h30)

                       +  Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

                       +  Dụng cụ: Chổi (mỗi tổ phân đem theo 1 cái bao)

Các tin khác