Đừng nói vấn đề này khó nếu không khó thì đã không thành vấn đề ''

Ngày 17 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Đặng Thị Hiền

Cập nhật lúc : 08:17 28/10/2019  

Kế hoạch tuần học thứ 11
( Tuần 44 năm 2019, từ 28/10/2019 đến 03/11/2019 )

- Họp tổ văn phòng.

- Phân công lao động, theo dõi lao động.

- Tổng vệ sinh môi trường học sinh khối 6,7.

- Cân,đo tính chỉ số BMI học sinh.

- Thu BHTN, BHYT học sinh.

- Sơ cấp cứu và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh khi xảy ra tai nạn, ốm đau đột xuất.

- Kế hoạch lao động tuần 11: (Từ ngày 28/10 đến 01/11/2019)

Thứ 2,ngày 28/10/2019

- Lớp 9/2 (Lúc 13h30)

- Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

- Dụng cụ: Chổi

Thứ 3,ngày 29/10/2019

- Lớp 8/3 (Lúc 7h30)

- Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

- Dụng cụ: Chổi

Thứ 5,ngày 31/10/2019

(Lúc 7h30)

- Lớp 6/1: + Quét dọn vệ sinh sân trước, sau dãy phòng học                          mới với trước cổng trường (dãy phòng hội đồng)

                + Dụng cụ: Chổi, bao.

- Lớp 6/2: + Quét dọn vệ sinh sân trước, sau dãy phòng ODA với nhà xe HS + GV.                     

                 + Dụng cụ: Chổi, bao.

- Lớp 6/3: + Quét dọn vệ sinh sân trước, sau dãy 6 phòng học cũ với lượm rác toàn bộ khu vực sân vận đông

                 +  Dụng cụ: Chổi, bao

- Lớp 7/1: + Cắt cỏ các bồn hoa cỏ đậu trước sân trường.

                 + Dụng cụ: Liềm, chổi, bao.

- Lớp 7/2: + Cắt cỏ bồn hoa trước dãy ODA, các bồn hoa xung quanh sân trường.

                 + Dụng cụ: Liềm, chổi, bao.

- Lớp 7/3: + Cắt cỏ khu vực dãy 5 phòng học cũ đã bị đập.

                 + Dụng cụ: Liềm, bao.

- Lớp 7/4: + Cắt cỏ khu vực trước dãy 6 phòng học cũ với trước nhà vệ sinh học sinh.

                 + Dụng cụ: Liềm, bao.

Thứ 6,ngày 01/11/2019

- Lớp 9/2 (Lúc 13h30)

- Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

- Dụng cụ: Chổi

Các tin khác