Đừng nói vấn đề này khó nếu không khó thì đã không thành vấn đề ''

Ngày 17 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Đặng Thị Hiền

Cập nhật lúc : 09:40 11/01/2016  

Kế hoạch tuần học thứ 35
( Tuần 52 năm 2015, từ 21/12/2015 đến 27/12/2015 )

- Chào cờ, họp giao ban tổ văn phòng, lên kế hoạch tuần.

- Theo dỏi lao động, nhắc nhở,chấm điểm  vệ sinh các lớp hằng ngày.

- Phụ vụ công tác thi học kỳ I

- Lên kế hoạch ngoại khóa SKSS-VTN, phong chống HIV/AIDS.

- Lên kế hoạc khám mắt cho học sinh.

- Tiến hành thu BHYT học sinh.

Các tin khác