Không có việc gì quá dễ nhưng nó sẽ trở thành quá khó nếu bạn phải làm nó một cách miễn cưỡng "

Ngày 19 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Đặng Thị Hiền

Cập nhật lúc : 14:48 02/02/2015  

Kế hoạch tuần học thứ 20
( Tuần 1 năm 2015, từ 29/12/2014 đến 04/01/2015 )

Phụ vụ công tác thi học kỳ I.

Các tin khác