Trọng thầy mới được làm thầy ''

Ngày 19 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Đặng Thị Hiền

Cập nhật lúc : 14:47 02/02/2015  

Kế hoạch tuần học thứ 19
( Tuần 52 năm 2014, từ 22/12/2014 đến 28/12/2014 )

- Chào cờ, họp giao ban tổ văn phòng, lên kế hoạch tuần.

- Theo dỏi lao động, nhắc nhở,chấm điểm  vệ sinh các lớp hằng ngày.

- Phụ vụ công tác thi học kỳ I

Các tin khác