Nếu không có người bạn tốt thì ta khó mà biết được những sai lầm của bản thân "

Ngày 17 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Đặng Thị Hiền

Cập nhật lúc : 12:38 23/03/2017  

Kế hoạch tuần học thứ 29
( Tuần 10 năm 2017, từ 06/03/2017 đến 12/03/2017 )

- Họp giao ban tổ văn phòng, lên kế hoạch tuần.

- Lên kế hoạch và quản lý lao động lớp 6/3, 9/1, 7/3, 7/4.

- Tuyên truyền kiến thức bệnh phòng chống bệnh quai bị.

Các tin khác