Nhà trường phải luôn luôn có chủ trương tạo cho học trò một cá tính cân đối chớ không nên biến chúng thành một nhà chuyên môn "

Ngày 23 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Đặng Thị Hiền

Cập nhật lúc : 15:04 05/10/2020  

Kế hoạch tuần học thứ 4
( Tuần 40 năm 2020, từ 28/09/2020 đến 04/10/2020 )

 - Họp tổ văn phòng. Phân công lao động, theo dõi lao động.

- Tổng hợp DSHS tham gia BHTN.

- Tuyên truyền kiến thức phòng chống bệnh sâu răng

- Tuyên truyền  phòng chống dịch bệnh Covid-19, bệnh sốt xuất huyết.

- Sơ cấp cứu và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh khi xảy ra tai nạn, ốm đau đột xuất.

- Kế hoạch lao động tuần 4:

          Thứ 2,ngày 28/09/2020:   - Lớp 9/4(Lúc 13h30)

                                                   + Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường, chuyển bàn ghế về trường

                                                   + Dụng cụ: Chổi

         Thứ 3,ngày 29/09/2020:  Lớp 7/4 (Lúc 7h30)

                                                   + Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

                                                   + Dụng cụ: Chổi

         Thứ 4,ngày30/09/2020:    6/1 (Lúc 13h30) (Tổ 1,2)

                                                   + Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

                                                   + Dụng cụ: Chổi

           Thứ 5,ngày 01/10/2020:    Lớp 6/1 (Lúc 7h30) (Tổ 3,4)

                                                   + Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

                                                   + Dụng cụ: Chổi

         Thứ 6,ngày 02/10/2020:      + Lớp 8/4 (Lúc7h30)

                                                   + Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

                                                   + Dụng cụ: Chổi

Các tin khác