Sự chửi rủa có thể giết chết một mối tình, nhưng sự câm lặng lại không làm tiêu tan nó được "

Ngày 28 tháng 02 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Đặng Thị Hiền

Cập nhật lúc : 14:41 05/01/2021  

Kế hoạch tuần học thứ 17
( Tuần 53 năm 2020, từ 28/12/2020 đến 03/01/2021 )

- Họp tổ văn phòng.

- Hoàn thành hồ sơ nộp BHYT học sinh.

- Phục vụ công tác thi học kỳ I.

- Họp hội đồng sư phạm trường.

- Kế hoạch lao động tuần 17:

          Thứ 2, ngày 28/12/2020:    Lớp 6/2 (Lúc 13h30)

                                                   + Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

                                                   + Dụng cụ: Chổi

.         Thứ 3, ngày 29/12/2020:  Lớp 9/1 (Lúc 13h30)

                                                   + Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

                                                   + Dụng cụ: Chổi

         Thứ 4, ngày 30/12/2020:    Lớp 7/4 (Lúc 7h30)

                                                   + Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

                                                   + Dụng cụ: Chổi

         Thứ 5, ngày 31/12/2020:    Lớp 8/4 (Lúc 7h30)

                                                   + Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

                                                   + Dụng cụ: Chổi

Các tin khác