Sự thông minh và tính cách là mục tiêu thật sự của giáo dục''

Ngày 16 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Đặng Thị Hiền

Cập nhật lúc : 13:11 17/10/2016  

Kế hoạch tuần học thứ 4
( Tuần 37 năm 2016, từ 12/09/2016 đến 18/09/2016 )

- Họp giao ban tổ văn phòng, lên kế hoạch tuần.

- Lên kế hoạch và quản lý lao động.

- Triển khai kế hoạch tuyên truyền phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết.

- Ngày 13/09/2016 phối hợp với trạm y tế cho học sinh và giáo viên trường uống vaccin tả đợt 1.

- Ngày 17/09/2016 hội nghị CBCC trường.

Các tin khác