Dạy tức là học hai lần''

Ngày 23 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Đặng Thị Hiền

Cập nhật lúc : 09:02 15/11/2017  

Kế hoạch tuần học thứ 13
( Tuần 46 năm 2017, từ 13/11/2017 đến 19/11/2017 )

- Họp tổ văn phòng.

- Tổng vệ sinh môi trường, phun thuốc diệt khuẩn xử lý môi trường sau lụt.

- Tuyên truyền bênh sốt xuất huyết, bệnh T-C-M, và các bệnh dịch sau lụt trên loa phái thanh nhà trường.

- Kế hoạch lao động tuần 13:

Thứ 2,ngày 13/11/2017:  -Namkhối 9 (Lúc 13h30)

                     + Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

                     + Dụng cụ: Chổi, bao, cào, sên.

Thứ 3,ngày  14/11/2017:- Lớp 8/4  (Lúc 7h30)

                     +  Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

                     +  Dụng cụ: Chổi (mỗi tổ phân đem theo 1 cái bao)

Thứ 4,ngày 15/11/2017: - Lớp8/1(Lúc 7h30)

                      + Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

                      + Dụng cụ: Chổi (mỗi tổ phân đem theo 1 cái bao)

Thứ 6,ngày 17/11/2017: - Lớp 8/2 (Lúc 7h30)

                       +  Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

                       +  Dụng cụ: Chổi (mỗi tổ phân đem theo 1 cái bao)

Các tin khác