Trọng thầy mới được làm thầy ''

Ngày 16 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Đặng Thị Hiền

Cập nhật lúc : 20:22 21/08/2017  

Kế hoạch tuần học thứ 1
( Tuần 34 năm 2017, từ 21/08/2017 đến 27/08/2017 )

- Họp tổ văn phòng.

- Lên kế hoạch năm học 2017-2018, kế hoạch tháng 08/2017, kế hoạch tuần.

- Lập kế hoạch phòng chống dịch bệnh năm học 2017-2018.

- Lập kế hoạch tuyên truyền phòng chống bệnh sốt xuất huyết.

- Lập các biểu mẫu theo dõi về công tác y tế theo thông tư số 13/2016 

- Sơ cấp cứu và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh khi xảy ra tai nạn, ốm đau đột xuất.

- Kế hoạch lao động tuần 1:

          Thứ 2,ngày 21/08/2017:      + Lớp 6/1 (Lúc 13h30)

                                                   + Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

                                                   + Dụng cụ: Chổi

.         Thứ 3,ngày 22/08/2017:      + Lớp 9/1 (Lúc 13h30)

                                                   + Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

                                                   + Dụng cụ: Chổi

         Thứ 4,ngày 23/08/2017:       + Lớp 8/1 (Lúc 7h30)

                                                   + Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

                                                   + Dụng cụ: Chổi

         Thứ 6,ngày 25/08/2017:      + Lớp 7/1 (Lúc7h30)

                                                   + Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

                                                   + Dụng cụ: Chổi

  

Các tin khác