Nhà trường phải luôn luôn có chủ trương tạo cho học trò một cá tính cân đối chớ không nên biến chúng thành một nhà chuyên môn "

Ngày 16 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Đặng Thị Hiền

Cập nhật lúc : 09:46 08/09/2020  

Kế hoạch tuần học thứ 1
( Tuần 37 năm 2020, từ 07/09/2020 đến 13/09/2020 )

- Họp tổ văn phòng.

- Lên kế hoạch năm học 2020-2021, kế hoạch tháng 09/2020, kế hoạch tuần 1.

- Theo dõi tình hình sức khỏe, đo nhiệt độ học sinh đầu giờ.

- Báo cáo số lượng học sinh có thẻ BHYT đối tượng khác cho BHXH huyện Quảng Điền.

- Lập kế hoạch phòng chống dịch bệnh năm học 2020-2021.

- Lập các biểu mẫu theo dõi về công tác y tế theo thông tư số 13/2016

- Sơ cấp cứu và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh khi xảy ra tai nạn, ốm đau đột xuất.

- Kế hoạch lao động tuần 1:

          Thứ 2,ngày 07/09/2020:   - Lớp 6/1 (Lúc 13h30)

                                                   + Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

                                                   + Dụng cụ: Chổi.

.         Thứ 3,ngày 08/09/2020: -  Lớp 9/1 (Lúc 13h30)

                                                   + Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

                                                   + Dụng cụ: Chổi

         Thứ 4,ngày 09/09/2020:  - Lớp 7/1 (Lúc 7h30) (Tổ 1,2)

                                                   + Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

                                                   + Dụng cụ: Chổi

          Thứ 5,ngày 10/09/2020:  - Lớp 7/1 (Lúc 7h30) (Tổ 3,4)

                                                   + Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

                                                   + Dụng cụ: Chổi

         Thứ 6,ngày 11/09/2020:  -  Lớp 8/1 (Lúc7h30)

                                                   + Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

                                                   + Dụng cụ: Chổi

Các tin khác