Anh không thể dạy cho con người bất cứ điều gì, mà anh chỉ có thể giúp người ấy tự tìm ra chân lý "

Ngày 23 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Đặng Thị Hiền

Cập nhật lúc : 10:24 31/10/2014  

Kế hoạch tuần học thứ 6
( Tuần 39 năm 2014, từ 22/09/2014 đến 28/09/2014 )

- Chào cờ, họp giao ban tổ văn phòng, lên kế hoạch tuần.

- Theo dỏi lao động, nhắc nhở,chấm điểm  vệ sinh các lớp hằng ngày

- Ngày 23/09/2014 đi nộp BHYTHS đợt 1 tại BHXH Huyện Quảng Điền, thu BHYT – BHTN đợt 2.

.- Tổng kết tình hình sử dụng thuốc chăm sóc sức khỏe ban đầu tháng 09/2014, làm báo cáo công tác y tế nộp Phòng GD.

- Ngày 24/09/2014 đi tập huấn công tác phòng chống dịch bệnh tại TTYT huyện Quảng Điền.

- Dự hội nghị cán bộ công nhân viên chức. (Chiều thứ 6, ngày 25/09/2014)

Các tin khác