Hiền dữ đâu phải do tính sẵn, phần nhiều do giáo dục mà nên ''

Ngày 17 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Đặng Thị Hiền

Cập nhật lúc : 15:02 05/10/2020  

Kế hoạch tuần học thứ 3
( Tuần 39 năm 2020, từ 21/09/2020 đến 27/09/2020 )

 - Họp tổ văn phòng. Phân công lao động, theo dõi lao động.

-  Đưa giáo viên đi hiến máu tình nguyện.

- Tuyên truyền  phòng chống dịch bệnh Covid-19, bệnh sốt xuất huyết.

- Sơ cấp cứu và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh khi xảy ra tai nạn, ốm đau đột xuất.

- Học chính trị đầu năm học 2020.

- Kế hoạch lao động tuần 3:

          Thứ 2,ngày 21/09/2020:   - Lớp 6/ 3(Lúc 13h30)

                                                   + Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

                                                   + Dụng cụ: Chổi

                                                  - Lớp 9/4: dọn vệ sinh sau bão số 5.

.         Thứ 3,ngày 22/09/2020:  Lớp 8/3 (Lúc 7h30)

                                                   + Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

                                                   + Dụng cụ: Chổi

         Thứ 4,ngày 23/09/2020:    Lớp 7/3 (Lúc 7h30) (Tổ 1,2)

                                                   + Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

                                                   + Dụng cụ: Chổi

           Thứ 5,ngày 24/09/2020:    Lớp 7/3 (Lúc 7h30) (Tổ 3,4)

                                                   + Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

                                                   + Dụng cụ: Chổi

         Thứ 6,ngày 25/09/2020:      + Lớp 9/3 (Lúc13h30)

                                                   + Công việc: Chuyển bàn ghế về hội trường xã

                                                   + Dụng cụ: Chổi

Các tin khác