Học mà không bao giờ cảm thấy đủ, là sự khôn ngoan. Dạy mà không bao giờ cảm thấy mệt mỏi, đó là tình yêu thương "

Ngày 17 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Đặng Thị Hiền

Cập nhật lúc : 09:48 04/09/2013  

Kế hoạch tuần học thứ 2
( Tuần 34 năm 2013, từ 19/08/2013 đến 25/08/2013 )
Kế hoạch tuần 2

- Họp giao ban tổ văn phòng, lên kế hoạch tuần.

- Lên kế hoạch lao động:

            + Thứ 3, ngày 20/08/2013: Lớp 7/1 lao động quét dọn vệ sinh toàn bộ khu vực sân trường

            + Thứ 4, ngày 21/08/2013: Lớp 9/1 lao động dọn cỏ phía sau dãy phòng học khối 9.

            + Thứ 6, ngày 23/08/2013: Lớp 8/1 lao động quét dọn vệ sinh toàn bộ khu vực sân trường

- Ngày 20/08/2013 làm việc với các công ty BHTN học sinh thanh toán chế độ ốm đau, tai nạn cho học sinh.

- Ngày 22/8/2013 kiểm kê phòng thiết bị.

- Xây dụng kế hoạch hoạt động y tế năm học 2013-2014.

- Ngày 25/08/2013 hội nghị phụ huynh đầu năm.

Các tin khác