Nếu không có người bạn tốt thì ta khó mà biết được những sai lầm của bản thân "

Ngày 24 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Đặng Thị Hiền

Cập nhật lúc : 10:15 09/10/2019  

Kế hoạch tuần học thứ 8
( Tuần 41 năm 2019, từ 07/10/2019 đến 13/10/2019 )

- Họp tổ văn phòng.

- Phân công lao động, theo dõi lao động.

- Tập huấn công tác phòng chống dịch bệnh tại TTYT huyện Quảng Điền (13h30, ngày 09/10/2019)

- Lập sổ theo dõi sức khỏe học sinh khối 6.

- Sơ cấp cứu và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh khi xảy ra tai nạn, ốm đau đột xuất.

- Kế hoạch lao động tuần 7:

        Thứ 2,ngày 07/10/2019:   - Lớp 9/3 (Lúc 13h30)

                                                   + Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

                                                   + Dụng cụ: Chổi

.         Thứ 3,ngày 08/10/2019: -  Lớp 8/3 (Lúc 7h30)

                                                   + Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường, nhổ cỏ.

                                                   + Dụng cụ: Chổi

         Thứ 4,ngày 09/10/2019: -  Lớp 6/2 (Lúc 13h30)

                                                   + Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường, nhổ cỏ.

                                                   + Dụng cụ: Chổi, liềm.

         Thứ 6,ngày 11/10/2019: -  Lớp 7/3 (Lúc7h30)

                                                   + Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

                                                   + Dụng cụ: Chổi

         

Các tin khác