Bé chẳng học, lớn làm gì?''

Ngày 18 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Đặng Thị Hiền

Cập nhật lúc : 10:22 04/04/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 33
( Tuần 14 năm 2018, từ 02/04/2018 đến 08/04/2018 )

 - Họp tổ văn phòng.

- Lập kế hoạch tuyên truyền VSATTP, phòng chống tai nạn thương tích.

- Tiến hành cân đo học sinh, tính chỉ số BMI.

- Kế hoạch lao động tuần 33:

Thứ 2,ngày 02/04/2018:  - Lớp 9/1 (Lúc 13h30)

                     + Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

                     + Dụng cụ: Chổi (mỗi tổ phân đem theo 1 cái bao)

Thứ 3,ngày 03/04/2018:- Lớp 7/3 (Lúc 7h30)

                     +  Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

                     +  Dụng cụ: Chổi (mỗi tổ phân đem theo 1 cái bao)

Thứ 4,ngày 04/04/2018: - Lớp 8/4 (Lúc 7h30)

                      + Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

                      + Dụng cụ: Chổi (mỗi tổ phân đem theo 1 cái bao)

Thứ 6,ngày 06/04/2018: - Lớp 8/1 (Lúc 7h30)

                       +  Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

                       +  Dụng cụ: Chổi (mỗi tổ phân đem theo 1 cái bao)

Các tin khác