Học vấn không có quê hương, người học phải có tổ quốc ''

Ngày 24 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Đặng Thị Hiền

Cập nhật lúc : 08:59 20/05/2020  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 21 năm 2020, từ 18/05/2020 đến 24/05/2020 )

- Đo thân nhiệt, theo dõi tình hình sức khỏe học sinh.

- Họp tổ văn phòng.

- Kiểm tra vệ sinh các lớp….

- Tổng vệ sinh môi trường HS-GV-NV toàn trường.

- Tiến hành cân đo, tính chỉ số BMI học sinh học kỳ II.

Kế Hoạch Lao Động Tuần :

Thứ 2, ngày 18/05/2020

- Lớp 9/1 (Lúc 13h30)

- Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

- Dụng cụ: Chổi

Thứ 3, ngày 19/05/2020

- Lớp 8/2 (Lúc 7h30)

- Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

- Dụng cụ: Chổi

Thứ 4, ngày 20/05/2020

- Lớp7/1 (Lúc 7h30)

- Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

- Dụng cụ: Chổi

Thứ 5, ngày 21/05/2020

- Lớp7/1 (Lúc 7h30)

- Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

- Dụng cụ: Chổi

Thứ 6,ngày 22/05/2020

- Lớp 8/1(Lúc 7h30)

- Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

- Dụng cụ: Chổi

Các tin khác