Trong cách học, phải lấy tự học làm cốt''

Ngày 17 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Đặng Thị Hiền

Cập nhật lúc : 09:49 07/09/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 3
( Tuần 36 năm 2018, từ 03/09/2018 đến 09/09/2018 )

- Họp tổ văn phòng, họp hội đồng sư phạm trường.

- Lập danh sách GV tham gia BHTN.

- Khai giảng năm học mới 2018.

- Kế hoạch lao động tuần 3:

 Thứ 3,ngày 04/09/2018:

- Lớp 6/1, 6/2 (Lúc 13h30)

                         +  Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

                         +  Dụng cụ: Chổi (mỗi tổ phân đem theo 1 cái bao)

Thứ 4,ngày 05/09/2018:

- Lớp 9/4 (Lúc 13h30)

                         +  Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

                         +  Dụng cụ: Chổi (mỗi tổ phân đem theo 1 cái bao)

Thứ 6,ngày 07/09/2018:

- Lớp 7/2 (Lúc 7h30)

                          +  Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

                          +  Dụng cụ: Chổi (mỗi tổ phân đem theo 1 cái bao)

Các tin khác